PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE-vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de onderlinge relaties te versterken. We proberen dat te bereiken door:

  • Het bevorderen van een passend welzijnsbeleid met daarbij bijzondere aandacht voor de specifieke noden van ouderen.
  • Het stimuleren van inspraakmogelijkheden in het belang van de leden.
  • De mogelijkheden te verbeteren voor het kunnen verkrijgen van goede voorlichting op het gebied van welzijnszorg.
  • Het beschikbaar hebben van vertrouwenslieden die op verzoek informatie verstrekken en bemiddeling verlenen met betrekking tot de voornoemde punten.
  • Het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten.
  • Het bevorderen van solidariteit en van contact tussen de leden.

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.

 

 

  

     Kennismaking

Door op onderstaande foto te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook.