PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemeen

Iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden van de PVGE. Woont men in het werkgebied van de Vereniging, dan wordt men met dit lidmaatschap vanzelf ook lid van de PVGE-vereniging in zijn of haar regio.

  • Het lidmaatschap is individueel. Als de partner ook lid wil worden, moet hij of zij dus ook worden aangemeld.
  • Het lidmaatschap kost bij automatische incasso € 21,00 per persoon per jaar.
  • Indien men niet via automatische incasso wil betalen, wordt € 1,80 extra in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Leden die Philipspensioen ontvangen, kunnen (steeds beginnend in januari) de contributie in maandelijkse termijnen op hun pensioen laten inhouden.
  • Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Opzegging moet dan voor 1 december per brief (PVGE-secretariaat, Primulalaan 46, 5582 GL Waalre of per e-mail gebeuren.

Aanmelden

Om u als lid aan te melden kunt u kiezen uit een van de volgende mogelijkheden:

Op dit aanmeldingsformulier staat waarheen u dit – ingevuld – moet sturen.

Bewijs van lidmaatschap

LidmkrtWanneer de contributie is betaald of een machtiging daartoe is ontvangen, krijgt u uw lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Daarna ontvangt u ieder jaar in de eerste week van maart, tegelijk met 'de Schouw', een nieuw exemplaar.

De lidmaatschapskaart is steeds geldig tot en met februari van het daaropvolgende jaar.

Voor al uw vragen over uw lidmaatschapskaart kunt u terecht bij de PR-functionaris van onze vereniging, 040 285 6072.

 

De actuele en volledige informatie vindt u steeds op de website van de koepel van onze PVGE-vereniging.

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.