PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemeen

Op 18 januari 1948 is de PVGE opgericht. Dat was destijds een club voor uitsluitend Philips gepensioneerden, maar al in 1977 is de Vereniging opengesteld voor alle senioren, ongeacht hun arbeidsverleden. Iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden. Voor de partner geldt geen leeftijdscriterium.

De PVGE heeft momenteel ruim 10.000 leden en bestaat uit een hoofdvereniging, de koepel, en acht lokale verenigingen. Als je lid wordt van de hoofdvereniging, wordt je vanzelf lid van de vereniging van de regio waar je woont.

De acht lokale verenigingen zijn:

PVGE Aalst-Waalre/Valkenswaard
PVGE Best e.o.
PVGE Eindhoven
PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
PVGE Helmond e.o.
PVGE Nuenen c.a.
PVGE Son en Breugel e.o.
PVGE Veldhoven e.o.

Deze acht lokale verenigingen en de koepel hebben elk een eigen zelfstandig bestuur. Regelmatig vergadert het ‘voltallige bestuur’, dat bestaat uit het hoofdbestuur (dat zijn de bestuursleden van de hoofdvereniging plus de voorzitters van de besturen van de acht lokale verenigingen).
Dit ‘voltallig bestuur’ vergadert bovendien tweemaal per jaar met de Ledenraad. De ledenraad toets het gevoerde verenigingsbeleid en beoordeelt de beleidsplannen. Het is samengesteld uit afgevaardigden (naar rato van het aantal leden) van de lokale verenigingen. Namens onze vereniging hebben de hieronder genoemde personen zitting in deze Verenigingsraad:

Joop van den Akker
Willy Veenis
Vacature

 

In 2006 is de naam van de PVGE gewijzigd. Voorheen heette deze club voluit de ‘Philips Vereniging voor Gepensioneerden Eindhoven en omstreken’. Momenteel is de officiële naam: ‘PVGE Vereniging voor Senioren’. PVGE is nu geen afkorting meer.

PVGE-verenniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Onze PVGE-vereniging is in 1984 opgericht en is sinds 2006 juridische zelfstandig. De vereniging heeft momenteel ongeveer 1000 leden. Veel van onze leden zijn actief door deel te nemen aan een van de clubs of aan allerlei al of niet projectmatige verenigingsactiviteiten. Regelmatig worden de leden uitgenodigd om een lezing bij te wonen of deel te nemen aan een reisje, excursie of een andersoortig evenement.
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden de financiële stukken beoordeeld.

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.