PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Via de VNG werd voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten. Onderstaand een korte samenvatting van de polisvoorwaarden.

Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger: Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwilige politie en mantelzorgers.

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag: € 12.500,– bij overlijden en € 25.000,– bij blijvende invaliditeit
 • Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,– per gebeurtenis
 • Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,– per gebeurtenis
 • Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
 • Persoonlijke Eigendommenverzekering: maximaal € 5.000,– per gebeurtenis.

Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:

 • beeld- en geluidsapparatuur: € 500,–
 • Fiets: € 750,–
 • Computerapparatuur: € 1.500,–
 • Sieraden: € 500,–
 • Horloges: €
  250,–
 • Bril/set contactlenzen: € 500,–
 • Kunstmatige gebitselementen: € 500,–

Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,–.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag € 2.500.000,– per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Geen eigen risico.
 • Opzicht, verzekerd bedrag: € 5.000,– per aanspraak
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,– gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar. Eigen risico € 100,–
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag: € 500.000,– per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,–
Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Verzekerd bedrag: € 1.000.000,– per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,– per aanspraak
Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,– als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
 • Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.