PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Via de VNG werd voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten. Onderstaand een korte samenvatting van de polisvoorwaarden.

Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger: Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwilige politie en mantelzorgers.

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag: € 12.500,– bij overlijden en € 25.000,– bij blijvende invaliditeit
 • Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,– per gebeurtenis
 • Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,– per gebeurtenis
 • Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
 • Persoonlijke Eigendommenverzekering: maximaal € 5.000,– per gebeurtenis.

Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:

 • beeld- en geluidsapparatuur: € 500,–
 • Fiets: € 750,–
 • Computerapparatuur: € 1.500,–
 • Sieraden: € 500,–
 • Horloges: €
  250,–
 • Bril/set contactlenzen: € 500,–
 • Kunstmatige gebitselementen: € 500,–

Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,–.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag € 2.500.000,– per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Geen eigen risico.
 • Opzicht, verzekerd bedrag: € 5.000,– per aanspraak
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,– gelimiteerd tot € 5.000.000,– per verzekeringsjaar. Eigen risico € 100,–
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag: € 500.000,– per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,–
Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Verzekerd bedrag: € 1.000.000,– per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,– per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,– per aanspraak
Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
 • Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,– als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
 • Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.