PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

it zijn de bestuursleden van de PVGE-afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende;

 


HansBrands

 


Hans Brands

Interim-voorzitter
hansbrands14@gmail.com

 LeoSlegers


 Leo Slegers

secretaris
040 285 3758
secretaris@pvge-geldrop.nl

 Max1
Max van Hofweegen

2de secretaris
Evenementen
Telefoon: 040 285 3758
maxvhofweegen@gmail.com
 Corry Waasdorp
Corry Waasdorp

1de penningmeester
040 285 4001
cwaasdorp@onsbrabantnet.nl
 LotjeWillemse
Lotje Willemse

Coördinator clubs
Telefoon: 040 226 4489
willemse.lotje@gmail.com
AdWilbers
 
Ad Wilbers
Bestuurslid Belangenbehartiging
0753 449 175
info@adwilbers.nl
   
 Ria Weel
 
 Ria Weel

Belangenbehartiging
Geldrop-Mierlo
Telefoon: 040 737 0228
weelr@xs4all.nl
 Olga van Rijsewijk
 
 Olga van Rijsewijk

Belangenbehartiging
Heeze-Leende
040 226 2973
olga@rijsewijk.nl
   

 

 

 

 

 

 

 

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.