PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende telt op 1 januari 2018, 987 leden (inclusief 29 externe deelnemers en 27 relaties). Het Bestuur merkt op dat het ledenaantal ten opzichte van eind 2016 is gestegen.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op 17 februari heeft het Bestuur weer een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden georganiseerd met een informatiemarkt door diverse clubs. Tijdens de lunch werden ook de 25-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet.
In juli heeft het bestuur afscheid genomen van de 1e secretaris Jos van Reth. Ze heeft ruim 7 jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.
Lotje Willemse is per 17 februari 2017 aangesteld als coördinator van de clubs en Leo Slegers is per 1 augustus gevraagd om als ad interim secretaris te functioneren tot en met de ALV van 16 februari 2018.

Samenstelling Bestuur per 31 december 2017:
Hans Josiassen Voorzitter, lid van het PVGE-verenigingsbestuur en lid Senioren-belangen Geldrop-Mierlo
Leo Slegers Ad interim 1e secretaris
Jan van Gogh 1e penningmeester en lid van de financiële commissie PVGE
Max van Hofweegen Voorzitter Evenementen Commissie en 2e secretaris
Corry Waasdorp 2e penningmeester
Ria Weel Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo, lid Commissie Belangenbehartiging PVGE en lid Seniorenbelangen Geldrop- Mierlo
Olga van Rijsewijk Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel, lid Commissie Belangenbehartiging PVGE en lid Seniorenbelangen Heeze- Leende-Sterksel
Lotje Willemse Coördinator activiteiten clubs
Gerard Wilmink Public Relations, hoofdredacteur Nieuwsbrief en lid van de
commissie PR&C

Het Bestuur heeft maandelijks een Bestuursvergadering gehouden, in maart en november vergaderd met de Voorzitters van de activiteitenclubs en de gastleden van de Verenigingsraad en in oktober met de Penningmeesters van de activiteitenclubs.

De Evenementencommissie is zeer actief geweest in 2017 met een groot aantal goed bezochte evenementen, met totaal 770 bezoekers, waarvan 245 van buiten onze afdeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Voor de eerste maal was er de Nieuwjaarsreceptie met 110 bezoekers en presentatie van de diverse clubs.
Verder de lezing van Erna Chabron over de schilder Jan Sluijters; de excursie naar de geitenboerderij Saanenhof in Heeze; het optreden van de troubadour Tonny Wijnands in de Dreef; de fietstocht door het Weerterbos naar de Daantjeshoeve; een goed bezochte lezing in ’t Parron door de specialisten van het Catharina ziekenhuis over de regie van het eigen levenseinde die maar liefst 165 mensen trok ; de natuurwandeling in een mooi hoekje van Geldrop, namelijk door het Genoenhuis; en niet te vergeten het maken van de Kerststukjes onder begeleiding van enkele PVGE-vrijwilligers.
Tijdens de vrijwilligers dag op 17 november werd een bezoek gebracht aan het centrum van Geldrop. Tijdens de rondwandeling, op deze zonnige dag, leerde men dat Geldrop meer historie bezit dan menigeen dacht.
In oktober was onze afdeling met een stand aanwezig op het regenboogfestival bij kasteel Geldrop. Bovendien was de PVGE in november ook vertegenwoordigd op de Liever Thuis Beurs in Eindhoven. De clubs kregen weer de kans om 2 mensen een AED-training te laten volgen.
Onze 86-plussers ontvingen weer een Kerstattentie, hetgeen erg op prijs werd gesteld.
In de “PVGE-korting” wereld is het weer gelukt om alle leden in Heeze-Leende éénmalig over allel boodschappen bij AH in Heeze 10% korting te geven.

De Clubactiviteiten van het jaar.
Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan heeft de Geldropse Klaverjasclub op 30 mei een groots feest gevierd bij en in het Heerenhuys23 op de Heuvel in Geldrop. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Jan van Geldrop. Tel. 040-2856499

Bridgeclub ‘Op dreef’ en Bridgeclub ’t Overslag organiseerden voor de 3e maal de uitwisselingswedstrijd om de Kees van Es trofee. De middag werd afgesloten met een geweldig chinees buffet, het was een gezellige ontspannen middag.

Midgetgolfclub 'de Putters'. Voor het winterseizoen is iets heel nieuws gepland, de leden en eventuele nieuwe leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens enkele sjoel- en dartmiddagen in het clubgebouw. Die worden gehouden op een woensdag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Kwee, 040 285 6909.
Maandag 15 mei jl. vond het clubkampioenschap van ’t Buutje plaats.
Gelukkig was het prachtig weer en werd er buiten gespeeld. Er waren 24 deelnemers.
Zoals gewoonlijk was Louis Boon weer bereid de stand bij te houden en trad hij op als scheidsrechter. De eerste prijs met de wisselbeker was voor Annie Bijsterveld. Al met al kan men terugkijken op een geslaagde middag, met dank aan de organisatie.
Jeu de Boules club “t Ligt”Gelukkig, begon op dinsdag 31 oktober 2017 met haar winteractiviteit. Het is altijd weer een gezellig samenzijn waarbij we men zich bovendien op een ontspannende manier bezighoudt met het jeu de boules spel. Men speelt tot 27 maart 2018 in de hal aan de Linze 11 in Geldrop waar men de beschikking heeft over acht mooie binnenbanen.
Beeldhouwclub STONED was donderdag 29 juni jl. op bezoek in de beeldengalerij Het Depot in Wageningen. Een modern gebouw op particulier initiatief en gelegen aan het Arboretum De Dreijen. Het was een heerlijke dag, met dank aan Sjef Cox. Zeker voor herhaling vatbaar om eens per jaar met elkaar kunst te snuiven.
Museum club leden hebben een bezoek gebracht aan het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Dit stadspaleis herbergt stijlkamers, de geschiedenis van de stad, militaire objecten en een miniatuur kermistentoonstelling. Ook was er nog een heerlijke lunch voorzien.
Senioren belangen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende-Sterksel.
Onze PVGE-vertegenwoordiger van de seniorenbelangen heeft nauw contact met de gemeente en andere seniorenorganisaties. Een paar initiatieven zoals bijvoorbeeld korting krijgen voor onze leden bij o.a. pedicures en kappers, het maken van een beknopte gemeentegids, en het organiseren van “de dag van de oudere” is helaas mislukt. Daarnaast heeft onze vertegenwoordiger als cliënten ondersteuner alle bijeenkomsten van de VBOB bijgewoond. (Verenigde Bonden Overleg Brabant)

Website
Het up to date houden van de website loopt tegenwoordig gesmeerd. Een aantal bestuursleden kiezen er nog steeds voor om via publicatie op papier iets bij hun leden onder de aandacht te brengen. Dat is prima, echter bedenk wel dat er steeds meer leden zijn de gewend raken om informatie via smartphone of IPad naar binnen te halen. Via de website kun je natuurlijk veel actueler, veel mooier vormgeven en uitgebreider zijn. En als je je Nieuwsbrief kwijt bent, is er altijd nog de website.

Leaweb
Onze beheerders van dit ledenadministratie systeem hebben het afgelopen jaar diverse acties ondernomen om de kracht van dit systeem onder de aandacht te brengen. Bovendien zijn door hun trainingen verzorgd aan de gebruikers.

En verder:
Ter gelegenheid van Koningsdag 2017 werden aan Sjef Cox uit Heeze en Jan-Willem van den Eshof uit Geldrop, de versierselen uitgereikt die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De deelname aan de actie “Clubkas Campagne” van de Rabobank heeft onze afdeling een bedrag van € 461.16,- opgeleverd en we hebben op 115 adressen een kerstattentie bezorgd bij onze 86+ leden. Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar.

Leo Slegers (secretaris)

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.

 

 

  

     Kennismaking

Door op onderstaande foto te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook.